Mediq Sverige AB

Elektrofores

Vårt erbjudande inom proteinanalys

I vårt sortiment finns högkvalitativa produkter inom såväl protein- som kapillärelektrofores från Sebia som är världsledande på området.

Proteinelektrofores

Proteinelektrofores är en väletablerad teknik som används rutinmässigt i kliniska laboratorier för screening av serum- och urinprover för proteinavvikelser. Det halvautomatiska gelelektroforesinstrument, Hydrasys 2 SCAN FOCUSING har utvecklats för att ge en komplett testpanel med hög känslighet och bra upplösning i en proteinelektrofores

Kapillärelektrofores

CAPILLARYS 3 är ett helautomatiskt instrument som utför en komplett kvantitativ analys av komponenter i kroppsvätskor inkluderande Proteiner, CDT, HbA1C och hemoglobinvarianter. CAPILLARYS 3 använder principen för kapillärelektrofores i fri lösning som är den vanligaste formen av kapillärelektrofores. Med denna teknik separeras laddade molekyler enligt deras elektroforetiska rörlighet i en alkalisk buffert vid ett specifikt pH. Separering förekommer också enligt elektrolytiskt pH och elektroosmotisk flöde.

Vill du veta mer om produkterna kontakta oss gärna

smartphone icon

Charlotte, Cia, Carlbom - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 91 33

smartphone icon

Fariba Zare - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 90 33