För patientens bästa

Mediq i Sverige

För patientens bästa
Om Mediq

Vi är med och stärker svensk sjukvård. Varje dag.

På Mediq ser vi till att svensk hälso- och sjukvård står rustad och redo att möta sina utmaningar. Vi gör det genom att tillhandahålla en bred portfölj av medicintekniska lösningar som underlättar våra kunders vardag och höjer patientens livskvalitet. Vi gör det även genom att dagligen leverera sjukvårdsartiklar, medicintekniska produkter, utbildning och rådgivning till våra kunder inom såväl den privata som offentliga vårdsektorn.

Med djup kunskap, gedigen produktkännedom och en outtröttlig strävan att utmana och innovera – banar vi väg för en bättre, effektivare och mer hållbar vårdkedja. Idag och imorgon.

Våra kunder återfinns inom såväl privat som offentlig sektor och utgörs av:

  • Sjukhus
  • Primärvård
  • Kommunal vård
  • Återförsäljare
  • Industri/övrigt


Vi har lång erfarenhet

På Mediq är vi väl bekanta med de utmaningar och förutsättningar som råder inom svensk hälso- och sjukvård. Utifrån våra patienters och kunders behov och önskemål erbjuder vi flexibla lösningar som skapar mervärde. Förutom det tillhandahåller vi ett av marknadens bredaste sortiment av medicintekniska produkter samt logistik i toppklass.

Men vi stannar inte där. Vi vill mer.

Att kunna distribution, logistik och att ha en god produktkännedom är hygienfaktorer för att kunna driva den typ av verksamhet som vi gör. Men för att möta de behov som modern hälso- och sjukvård står inför behöver vi utmana och tänka nytt. Innovation måste vara en naturlig del av alla våra tjänster och produkter. Därför arbetar vi ständigt för att utveckla nya lösningar som underlättar våra kunders vardag och höjer patientens livskvalitet.

Vision

Vi banar väg för en bättre, effektivare och mer hållbar vårdkedja.

Vårt uppdrag är att säkerställa att svensk hälso- och sjukvård står rustad och redo att möta sina utmaningar. Vi gör det genom att tillhandahålla en bred portfölj av effektiva, unika och innovativa produkter och tjänster som underlättar våra kunders vardag och höjer våra patienters livskvalitet.

Mission

Med människor och samhällsnytta i fokus rustar vi vården med lösningar i toppklass.

Vi drivs av viljan att bidra till en bättre vård för alla, där såväl människa som samhällsnytta står i centrum för allt vi gör. Vi vill öka transparensen och bidra till en etisk och hållbar utveckling av branschen. Genom djup kunskap om våra kunder, gedigen produktkännedom och en outtröttlig strävan att innovera och utmana – banar vi väg för en bättre, effektivare och mer hållbar vårdkedja. Idag och imorgon.

Våra värderingar

Vi har fokus

Vårt fokus är motorn som driver oss framåt i allt vi tar oss an. Det säkerställer att vi alltid sätter kunden i det främsta rummet och är lyhörda för deras behov och önskemål. Det innebär också att vi arbetar effektivt och dedikerat mot uppsatta mål.

Vi bryr oss

Med ett helhjärtat engagemang arbetar vi för en bättre och mer tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi agerar etiskt och ansvarsfullt från upphandling till leverans och service. Vi värdesätter våra kundrelationer och säker-ställer att vi förstår våra kunders behov för att kunna leverera lösningar som överträffar deras förväntningar.

Vi utmanar

Vi ser det som vår uppgift att ifrågasätta gamla sanningar för att hitta nya, innovativa lösningar som hjälper vården att frigöra resurser. Genom att söka förbättringspotential i stort som smått strävar vi alltid efter att skapa högt värde för våra kunder.

 

Vi är lagspelare

Våra individuella kompetenser och erfarenheter gör att vi tillsammans blir ett vinnande lag. Med ett öppet och ärligt förhållningssätt stöttar, lyfter och hjälper vi varandra att utvecklas och bli bättre. Vi drar lärdom av våra misstag, tacklar motgångar och delar framgångar som ett team på väg mot våra gemensamma mål.

mork-granskog-vag

Hållbarhet hos Mediq 

Vi vill göra skillnad.

glad-personal-sticky-notes

Jobba på Mediq

Vårt dagliga arbete förbättrar människors livskvalitet och framtid.

patient i fokus

Vårt erbjudande

Vi är med och stärker svenska sjukvård. Varje dag.

En del av Mediq Group

Europas ledande aktör inom hälso- och sjukvård

Tack vare att Mediq Sverige ingår i en större internationell sjukvårdskoncern kan vi ta del av våra andra marknaders innovativa arbete. Tillsammans är vi Nordeuropas största distributör av medicintekniska lösningar.