För patientens bästa

Mediq i Sverige

För patientens bästa
Om Mediq

Vi är med och stärker svensk sjukvård. Varje dag.

På Mediq ser vi till att svensk hälso- och sjukvård står rustad och redo att möta sina utmaningar. Vi gör det genom att tillhandahålla en bred portfölj av medicintekniska lösningar som underlättar våra kunders vardag och höjer patientens livskvalitet. Vi gör det även genom att dagligen leverera sjukvårdsartiklar, medicintekniska produkter, utbildning och rådgivning till våra kunder inom såväl den privata som offentliga vårdsektorn.

Med djup kunskap, gedigen produktkännedom och en outtröttlig strävan att utmana och innovera – banar vi väg för en bättre, effektivare och mer hållbar vårdkedja. Idag och imorgon.

Våra kunder återfinns inom såväl privat som offentlig sektor och utgörs av:

  • Sjukhus
  • Primärvård
  • Kommunal vård
  • Återförsäljare
  • Industri/övrigt


Vi har lång erfarenhet

På Mediq är vi väl bekanta med de utmaningar och förutsättningar som råder inom svensk hälso- och sjukvård. Utifrån våra patienters och kunders behov och önskemål erbjuder vi flexibla lösningar som skapar mervärde. Förutom det tillhandahåller vi ett av marknadens bredaste sortiment av medicintekniska produkter samt logistik i toppklass.

Men vi stannar inte där. Vi vill mer.

Att kunna distribution, logistik och att ha en god produktkännedom är hygienfaktorer för att kunna driva den typ av verksamhet som vi gör. Men för att möta de behov som modern hälso- och sjukvård står inför behöver vi utmana och tänka nytt. Innovation måste vara en naturlig del av alla våra tjänster och produkter. Därför arbetar vi ständigt för att utveckla nya lösningar som underlättar våra kunders vardag och höjer patientens livskvalitet.

"Kvaliteten på vård definieras inte av hur väl den ges utan av hur väl den tas emot"

Vår mission

Vi vill vara den självklara partnern till att förbättra resultat och bidra till ekonomisk överkomlig vård för personer som med kroniska eller allvarliga hälsoproblem.

Vår vision

Vi levererar de rätta och mest effektiva resultaten till den europeiska hälso- och sjukvården genom att tillhandahålla produkter, tjänster och lösningar.

Vår ambition

Vi vill bli den ledande aktören i Europa på marknaden för hemvård och professionell hälso- och sjukvård.

Våra kärnvärden

Ansvarsfulla

”Omsorg är kärnan i vår verksamhet och är den verkliga drivkraften för våra medarbetare. Vi sätter våra patienter i främsta rummet och strävar alltid efter att göra skillnad”

Framtida

”Våra kunder kommer alltid först, oavsett om det är patienten, betalaren eller vårdpersonalen. Vi skapar kundfokuserade lösningar och vi tar ansvar för deras behov framåt”

Aktiva

”Vi agerar aktivt för att addera verksamhetsvärden åt våra kunder och tro på obegränsade möjligheter. Det handlar också om att anpassa sig till nya utmaningar och vara beredd på att bli bättre varje dag"

mork-granskog-vag

Hållbarhet hos Mediq 

Vi vill göra skillnad.

glad-personal-sticky-notes

Jobba på Mediq

Vårt dagliga arbete förbättrar människors livskvalitet och framtid.

patient i fokus

Vårt erbjudande

Vi är med och stärker svenska sjukvård. Varje dag.

En del av Mediq Group

Europas ledande aktör inom hälso- och sjukvård

Tack vare att Mediq Sverige ingår i en större internationell sjukvårdskoncern kan vi ta del av våra andra marknaders innovativa arbete. Tillsammans är vi Nordeuropas största distributör av medicintekniska lösningar.