Mediq Sverige

Servicekoncept och digitala lösningar

Service och lösningar
Mediq Sverige

Lösningar och tjänster

Vårt utbud av olika tjänster är utformade och anpassade utefter kundens verklighet och vardag. Våra kunder består av allt från universitetssjukhus med specialiserad vård, till vårdcentraler med få heltidsanställda. Vi samarbetar även med privata sjukvårdsgivare som fokuserar på endast få behandlingar. Vi har sedan flera år tillbaka satsat på nya elektroniska lösningar för att möta behovet som finns ute hos våra kunder och arbetar kontinuerligt med att lansera nya effektiva system. Bland annat en ny e-handelsportal, en ny förskrivarportal samt olika typer av digitala utbildningsmaterial. Detta för att underlätta för vårdpersonalen i sina dagliga sysslor och möjliggöra att de får mer tid över till sina patienter.

Logistikservice

På uppdrag av vården utför vi avtalade tjänster inom sjukvårdslogistik. Förutom att tillhandahålla det sortiment som är upphandlat av uppdragsgivaren erbjuder vi kundservice, ordermottagning, elektronisk handel, information, lagerhållning och fakturering. Vi hanterar även förrådssystem av olika slag utifrån kundens behov.

E-hälsa


Mediq kommer att ta en viktig roll i den svenska strategin Vision e-hälsa 2025.  Mediq har en lång och bred erfarenhet som samarbetspartner till svensk hälso- och sjukvård och ser det som ett naturligt steg att ta steget mot E-Hälsa där distansmonitorering och uppföljning på distans kommer att bli viktigare och viktigare för vår befolkning. Under 2021-2022 har vi haft möjligheten att utvärdera en rad produkter och tjänster där vi noga har gjort urval enligt våra kärnvärden. Detta gör att vi nu kan erbjuda spännande digitala lösningar och verktyg till vården.