Mediq Sverige AB

Innovativ spirometri

Spirometri - vårt erbjudande

Mediq och NDD Medical Technologies erbjuder innovativa, lättanvända instrument för lungfunktionstester som hjälper att diagnostisera och behandla lungsjukdomar med överlägsen precision. EasyOne®-spirometri och kompletta produkter för lungfunktionstestning är den mest konsekventa och användarvänliga utrustningen för test av lungfunktioner som tillverkas idag.

TrueFlow ™ - Trusted Ultrasound Technology
Sluta oroa dig för kalibrering eller noggrannhet i flödesmätningar. TrueFlow ™ är den enda ultraljudstekniken för flödes och volymmätningar som har visat sig vara underhållsfri under hela produktens livscykel.

  • Bevisad långsiktig stabilitet/hållbarhet
  • Motståndsfri mätning
  • Noggrann och robust
  • Patenterad teknik

Säker i osäkra tider!

Infektionskontroll

Nya NDD-lösningar för inline-filter för enpatientbruk ger ytterligare COVID-19-skydd för dem som vill inkludera ett filter när de utför spirometri med ndd:s lungfunktionstestprodukter.

NDD:s avancerade lungfunktionstestningsprodukter designades ursprungligen för enkel infektionskontroll. NDD-produkterna är små med ytor som är lätta att torka av. Tack vare NDD:s avancerade TrueFlow ultraljudsteknik finns det inga ömtåliga delar eller sensorer som ska rengöras. Alla testelement som kommer i kontakt med patientens andetag är engångsmaterial och utbytbara.

Nu lägger NDD:s nya inlinefilterlösningar till en extra säkerhetsnivå. Dessa lösningar säkerställer ett pålitligt "dubbelt skydd" mot infektion: filtret hjälper till att hålla den omgivande miljön ren för personal och patienter, och NDD:s unika Spirette- och FlowTube-design skyddar flödessensorn från korskontaminering

 

 

EasyOne® Air

EasyOne® Air är en flexibel, exakt och beprövad spirometriklösning utformad för vårdgivare stora som små.

Easy on-PC 

För dig som letar efter en helt integrerad PC-driven spirometer är Easy on-PC en kliniskt beprövad lösning.

EasyOne® Pro Lab 

Portabel DLCO, MBW, Lungvolym, LCI och Spirometri
EasyOne®  Pro Lab ger det mest effektiva och exakta sättet för fullständig lungfunktionstestning.

EasyOne® Pro

EasyOne® Pro är en portabel DLCO, lungvolymsmätare och spirometriger som ger det mest effektiva och exakta sättet för fullständig lungfunktionstestning.

Vill du veta mer om produkterna kontakta oss gärna

Kontaktbild Marcus Nilsson

Marcus Nilsson - Produktchef

Tel: 031 - 388 91 20

smartphone icon

Maria Ploghammar - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 91 75

smartphone icon

Antonia Stålros - Produktspecialist

Tel: 070 - 16 448 44