Support och driftsäkerhet i fokus

Teknisk service

servicetekniker-med-block
Teknisk service

Vår serviceorganisation kan medicinteknik.

Pro-aktiv service och underhåll förlänger den medicintekniska utrustningens livslängd. Dessutom minskar den totala ägarkostnaden i form av färre kostsamma reparationer. För att möta våra kunders behov av service & support på bästa sätt erbjuder vi exempelvis:  Förebyggande underhåll och reparation, inkl. kalibrering, Låneutrustning under reparationstiden,  Serviceavtal med teknisk support, Reservdelar och sanering av utrustning,  Tekniska utbildningar samt Garanti på utförd service.                                  Serviceorganisationen består av sju certifierade tekniker med många års erfarenhet inom branschen. Vi bistår våra kunder med teknisk expertis och arbetar med hög kvalitet för att kunna säkerhetsställa optimal drift motgynnsam ekonomi. I vårt uppdrag ingår att vi alltid lever upp till leverantörernas riktlinjer. Vi säkerställer att internationella medicintekniska klassifikationer upprätthålls efter utfört arbete.

 Kontakta teknisk service

Serviceärenden och teknisk support - lab

För våra kunder inom lab och diagnostik
ÖPPETTIDER: Vardagar 08:00 – 16:30
TELEFON: 08 - 625 02 10

Journummer KCI - dygnet runt

TELEFON: 031- 388 91 10

Serviceärenden och teknisk support - övriga kunder

För våra övriga kunder
ÖPPETTIDER: Vardagar 08:00 – 16:30
TELEFON: 031 – 388 90 00

Boka service för Medirum

Vi har en rikstäckande serviceorganisation där alla tekniker är utbildade och certifierade enligt gällande krav. Vi är ett kompetensdrivet företag vilket innebär att vi jobbar kontinuerligt med vidareutbildning för våra anställda för att säkerställa att vi alltid har rätt kunskap för rätt kund och produkt.

Ni kan vara trygga i att när en tekniker från Medirum kommer så är det en tekniker med gedigen erfarenhet kring de produkter som han eller hon ska utföra service eller teknisk support på.

För att boka service eller göra en felanmälan vänligen använd formuläret nedan