Mediq Sverige AB

För patientens bästa

För patientens bästa

Vi är med och stärker svensk sjukvård. Varje dag.

På Mediq ser vi till att svensk hälso-och sjukvård står rustad och redo att möta sina utmaningar. Vi gör det genom att tillhandahålla en bred portfölj av medicintekniska lösningar som underlättar våra kunders vardag och höjer patientens livskvalitet. Med djup kunskap, gedigen produktkännedom och en outtröttlig strävan att utmana och innovera–banar vi väg för en bättre, effektivare och mer hållbar vårdkedja. Idag och imorgon.                                                                                                                                                                Vi tillhandahåller specialiserade produkter och klinisk kompetens för alla segment som finns inom svensk hälso- och  sjukvård. Detta inkluderar även projektledning, planering, verifiering och kontinuerlig uppföljning. Allt för att kunna följa och leverera på våra kunders föränderliga behov. Inom den avancerade vården är behovet för innovation ett måste. På Mediq arbetar vi kontinuerligt med att utvecklas och med att stötta våra kunder på sina egna utvecklingsresor.

Mediq Healthcare Solutions

Mediq Healthcare Solutions erbjuder ett brett och komplett sortiment av produkter och lösningar speciellt anpassat för den svenska hälso- och sjukvården.

Att våra kunder ska ha tillgång till de bästa produkterna är för oss en självklarhet. Därför tillhandahåller vi ett komplett produktsortiment speciellt anpassat för den svenska hälso-och sjukvården som täcker in merparten av det dagliga behovet hos våra kunder.
Tillsammans med våra kunder ser vi även till att planera, genomföra och optimera sortiment och lösningar efter behov. Detta gör vi kontinuerligt under samarbetets gång.

Mediq Technical Solutions 

Mediq Technical Solutions fokuserar på tekniska lösningar och integration inom ett brett område. Vi erbjuder allt från generella till specialanpassade lösningar för den svenska hälso- och sjukvården och strävar konstant efter att hjälpa våra kunder att förenkla, effektivisera och kvalitetssäkra.

Våra fokusområden:

 • LABB - Koagulation, Autoimmunitet, HbA1c, CDT, Histologi
 • Kompletta operations- och sjukvårdsrum
 • Operationsbord, lampor och pendlar
 • Sterilisations- och desinfektionsutrustning
 • Läkemedelshantering, skåp och vagnar
 • IT - integrationslösningar
 • Sårbehandling med negativt tryck 
 • Blåsvolymmätning
 • Spirometri
 • Patientmonitoring och E-hälsa
 • Teknisk Service

Servicekoncept och digitala lösningar

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Mediq Sverige är en del av denna resa.

Vi har sedan flera år tillbaka satsat på nya elektroniska lösningar för att möta behovet som finns ute hos våra kunder. Det senaste året har vi lanserat nya effektiva system. Bland annat en ny e-handelsportal, en ny förskrivarportal samt olika typer av digitala utbildningsmaterial. Detta för att underlätta för vårdpersonalen i sina dagliga sysslor och möjliggöra att de får mer tid över till sina patienter. Men vi stannar inte där utan kommer inom kort att lansera flera digitaliserings lösningar för den svenska hälso- och sjukvården.