Mediq Sverige AB

Plastikkirurgi

Bodyjet från Humanmed
Bodyjet

Det milda sättet att konturera kroppen

Mediq i Norden representerar en medicinsk innovation från Schwerin, Tyskland – body jet® från Human Med. Vattenstråleassisterad fettsugning (WAL), ett komplett system för estetisk och regenerativ behandling. WAL-tekniken är inte bara den skonsammaste typen av fettsugning för patienten – den har visat sig ge optimala resultat vid autolog fettöverföring*. Vitaliteten hos de extraherade fettcellerna är cirka 90 % och den optimala storleken på de genererade fettcellsklustren är ytterligare en anledning till den höga tillväxthastigheten och goda resultat med lipofyllning.

Fördelar med HumanMed vattenstråleassisterad fettsugning (WAL)

Samtidig  vatteninfiltration och aspiration minskar stressen på vävnaden

Låg mekanisk kraft gör det enklare att hantera kanylen, vilket gör det mer skonsamt för patienten.

Den exakta och vävnadssparande frigöringen av fettceller minimerar patientens smärta och svullnad samt minskar risken för hematom. Snabb återhämtning.

Eftersom kirurgen har direkt visuell kontroll blir det minimal intraoperativ svullnad.

Användningen av centrifug är inte nödvändig vilket ger såväl en tidsbesparing som en bättre vitalitet hos fettcellerna.

Ingen extra sköljning krävs

Automatisk filtrering

TiLOOP

Bröstkirurgi

TiLOOP Bra är det extra mjuka titaniserade nätet för bröstrekonstruktion, som visar exceptionella kirurgiska resultat och ett perfekt estetiskt resultat. Detta är det enda nät som registrerats specifikt för bröstrekonstruktion. Tack vare dess enastående biokompatibilitet möjliggör det en bättre livskvalitet och kortare konvalescens. Enastående biokompatibilitet - Meshimplantatet är titaniserat, mycket lätt och hydrofilt och därmed enastående biokompatibelt. Utmärkt livskvalitet i kombination med kortare konvalescens - Enastående biokompatibilitet håller inflammationshastigheter, krympning och migrering till ett minimum och garanterar kortare konvalescens. Implantatet erkänns inte som ett främmande organ, och postoperativ smärta förebyggs. Globalt unik teknik - Den nanoteknologiska efterbehandlingsprocessen för kovalent bindning av polypropylen och titandioxidytan är patenterad och därmed helt unik. Skräddarsydda produkter - Enskilda nätimplantat enligt kundens krav kompletterar den omfattande, indikationsspecifika portföljen av nätimplantat. Detta har möjliggjorts tack vare en speciell godkännandeprocess för kundanpassade produkter.

Vill du veta mer om produkterna kontakta oss gärna

Kontaktbild Gudrun Alm

Gudrun Alm - Produktchef Plastikkirurgi

Tel: 031 - 388 90 91

rebecca sjöling produktspecialist

Rebecca Sjöling - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 91 24
VGR, Värmland, Jönköping, Östergötland, Kalmar, Gävleborg, Västernorrland

Annica flygare produktspecialist

Annica Flygare - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 91 21 
Skåne, Halland, Blekinge, Kronoberg, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland

Catharina Wretlind

Catharina Wretlind - Produktspecialist

Tel: 031-388 90 57