Mediq Sverige

Hållbarhet och miljö

mork-granskog-vag
Vi vill göra skillnad

Hållbarhet på Mediq

Hållbarhet är en central del av vår verksamhet och genomsyrar allt från våra transporter och produktval till vår energiförbrukning och vårt förpackningsmaterial. Vårt mål är att vara ett företag som tar ansvar, gör skillnad och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Samtidigt är vi medvetna om våra brister och arbetar ständigt för att bli bättre. Vi ska minska vårt klimatavtryck medan vi fortsätter erbjuda vården ett brett och prisvärt sortiment av medicintekniska produkter och tjänster. Idag och imorgon.

Vi vill alltid göra mer

Mediq är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Men vi vill göra mer. Därför ska vi minska vår miljöpåverkan där inom områden såsom:
  • Transporter
  • Förpackningsmaterial
  • Produktval

Transporter

Vi ställer miljökrav vid upphandling av transporter, bland annat på utsläpp och fordonsval. Genom att arbeta tillsammans med våra transportörer och utbyta erfarenheter och kunskap kan vi gemensamt hitta hållbara lösningar och förbättringar.

Förpackningsmaterial

Vi satsar på miljösmarta packmaterial, boxkalkylering, rutiner för avfallshantering och återvinning. Vår nya packmaskin har gjort att vi i stort sätt har eliminerat plast som fyllnadsmaterial och därmed även minimerat det avfall som uppstår hos kund.

Produktval

Vi skapar vi rätt förutsättningar för att minska negativ påverkan av kemikalier och erbjuda miljövänligare alternativ i vårt sortiment. Vi ska minska antalet produkter med ftalater. Vi vill även uppmuntra till hållbara produktval genom att lämna tydlig hållbarhetsinformation i vår webbshop.

Vårt CSR-arbete – fyra fokusområden med utgångspunkt i Agenda 2030

CSR är centralt för Mediqs affärsidé och grundläggande för vårt varumärke samt för våra värderingar. Basen för vårt CSR-arbete utgår från de 17 globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling, med ett specifikt fokus på nedan fyra områden.

Välkommen att ta del av våra dokument och rapporter