Mediq Sverige AB

Anestesi och IVA

Vårt erbjudande inom anestesi och intensivvård

Vårt sortiment omfattar anestesi och intensivvårdsartiklar för såväl nyfödda, barn och vuxna och vårt sortiment spänner över produktområden inom oxygenbehandling, luftvägshantering, smärtlindring, anestesi och trakeostomi.

Utöver detta innehåller vårt sortiment även ett bra urval av kompletterande sjukvårdsprodukter för att stödja effektiv och säker vård. Detta är exempelvis IV -kanyler, nålar, sprutor, infusionsprodukter och olika katetrar.

Inom området arbetar vi med ett flertal exklusiva partners såsom Pajunk, Teleflex Medical, Pharma Systems och Chirana Injecta, men även med parters som Terumo och Extrudan.

Vill du veta mer om produkterna kontakta oss gärna

Kontaktbild Marcus Nilsson

Marcus Nilsson - Produktchef

Tel: 031 - 388 91 20

kontaktbild Anna Karlsson

Anna Karlsson - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 90 54 

smartphone icon

Jenny Pamp - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 91 02

smartphone icon

Anna Hansson - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 90 99