Vårt erbjudande från MetaX

Nutritionsbehandling PKU

MetaX nutritionsbehandling PKU
Nutritionsbehandling PKU

Vårt erbjudande från metaX

Mediq erbjuder en rad fenylalaninfria aminosyrablandningar för kostbehandling av PKU (Fenylketonuri) i flera olika beredningsformer från metaX så som flytande, pulver, tabletter och GMP baserade. Produkterna finns för alla åldrar, för gravida och för kvinnor som planerar att bli gravida. Fenylketonuri (phenylketonuria - PKU) är en ärftlig ämnesomsättningssjukdom som påverkar omsättningen av aminosyran fenylalanin.  Benhandling mot denna sjukdom innebär en individuellt anpassad diet där mängden protein är minskad. De flesta med sjukdomen behöver dock tillsätta särskilda proteinsubstitut för att inte få brist på essentiella aminosyror. Proteinsubstitut för PKU ger alla de aminosyror som finns i protein men inget fenylalanin. I kombination med det lilla intaget protein från den vanliga maten säkerställer proteinsubstitutet att individen får ett adekvat intag av protein. Utformningen av dieten skiljer sig mellan personer med sjukdomen. Vissa kan äta en nästan normal mängd protein medan andra bara kan äta ytterst små mängder. Syftet med dieten är att minska intaget av fenylalanin, men små mängder av denna aminosyra behövs för att barnen ska växa och utvecklas normalt. Här nedan kan ni ladda ner informationoch läsa mer om respektive produkt.

Vill du veta mer om produkterna kontakta oss gärna

smartphone icon

Kristina Hedenblad - Produktchef

Tel: 031-388 90 20

smartphone icon

Maja Rang - Säljare

Tel: 031-388 91 64

smartphone icon

Anders Bergman - Säljare

Tel: 031-388 91 89

Vad är Fenylketonuri?

Fenylketonuri (phenylketonuria - PKU) är en ärftlig ämnesomsättningssjukdom som påverkar omsättningen av aminosyran fenylalanin. Fenylalanin är en av de 20 aminosyror som bygger upp proteiner. Det är en essentiell aminosyra som kroppen inte själv kan tillverka utan den tillförs via proteiner i maten. Vid fenylketonuri har det enzym som behövs för att bryta ned fenylalanin nedsatt funktion. Behandlingen innebär en individuellt anpassad diet där mängden protein är minskad. Hur mycket eller lite protein kosten kan innehålla varierar. De flesta med sjukdomen behöver också särskilda proteinsubstitut för att inte få brist på essentiella aminosyror.

Proteinsubstitut för PKU ger alla de aminosyror som finns i protein men ingen fenylalanin. I kombination med det lilla intaget av protein från den vanliga maten säkerställer proteinsubstitutet att individen med PKU får ett adekvat intag av protein.
Behandlingen vid fenylketonuri innebär en noggrann diet med en individuellt anpassad och proteinreducerad kost. Hur mycket eller lite protein kosten kan innehålla varierar och beror på om enzymet fenylalaninhydroxylas kan bryta ned fenylalanin i någon grad eller inte alls. Utformningen av dieten skiljer sig därför mellan personer med sjukdomen. Vissa kan äta en nästan normal mängd protein medan andra bara kan äta ytterst små mängder. Syftet med dieten är att minska intaget av fenylalanin, men små mängder av denna aminosyra behövs för att barnen ska växa och utvecklas normalt.