Mediq Sverige AB

Mediq förvärvar Medirum AB

Moderna operationsrum
Pressmeddelande 2021-03-09

Mediq stärker sin marknadsposition genom förvärv av Medirum AB

Mediq Sverige AB vill härmed tillkännage förvärvet av Medirum AB. Medirum är ett Göteborgsbaserat företag vars specialitet är försäljning, service och installation av medicinteknisk-utrustning för sjukhus. Deras primära fokus är operationsutrustning och nyckelfärdiga lösningar till operationsrummen och har idag de största sjukhusen i Sverige som kunder.                                                                                                                                ”Förvärvet är en viktig pusselbit i Mediq’s strategi att tillhandahålla ett brett och efterfrågat sortiment till operationsrummen samt för att kunna möta de behov inom nyckelfärdiga lösningar som vi ser är ett växande projektsegment i Sverige.” säger Pasi Hotinen, försäljningschef på Mediq Sverige.                                                                                                                                                                                                                                                                                ”Vi har en gemensam syn på hur framtidens sjukvård kan se ut och vad som krävs för att vara en attraktiv leverantör. Att förena våra båda organisationer kommer att ge stora fördelar för våra gemensamma kunder”, säger Peter Andreasson, VD Medirum AB.                                                                                                                                                                                                  Det här är en perfekt matchning för båda företagen och ligger helt i linje med vår strategi, att stärka vår marknadsposition som en värdeadderande, innovativ partner inom hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige”, säger Shahram Khorsand, VD Mediq Sverige AB.                                                                                                                                                                            Medirum kommer att fortsätta verka som en fristående enhet helägt av Mediq Sverige AB under hela kalenderåret 2021. Vi hälsar alla nya medarbetare och kunder välkomna och ser fram emot fortsatt utveckling och tillväxt tillsammans.

Medirum AB
Företagets startades 2003 och har sin bas i Göteborg och sysselsätter idag ca 12 personer och är verksamma över hela Sverige. Medirum’s huvudsakliga kunder återfinns på kirurgiska avdelningar, intensivvård, akut- och röntgenavdelningar och de levererar idag till de största sjukhusen i Sverige.