Mediq Sverige AB

Nässkydd från Nosa - ett nytt skydd mot virus och bakterier

Nosa nässkydd - ett nytt skydd mot virus och bakterier
Ett nytt skydd mot virus och bakterier i inandningsluften

Nu har vi Nosas näsprodukter i vårt sortiment

Droppsmitta och luftburen smitta är ett stort problem både i professionen och vardagen för många, speciellt för personer som arbetar i offentlig miljö eller som pendlar till och från arbetet. Med det nya innovativa virus- och bakterieskyddet kan man nu i förebyggande syfte reducera mängden partiklar som kommer in i näsan och de övre luftvägarna vid inandning. En minskad exponering av virus och bakterier i luften är ett effektivt sätt att minska risken för luftvägsinfektioner. NOSA control är ett nytt sätt att effektivt bekämpa virus och bakterier genom att minska exponeringen vid inandning genom näsan. Den innovativa produkten är diskret, enkel och bekväm att använda och kan användas i upp till 8 timmar. Produkten är testad mot många av de vanligaste virusen och bakterierna vi andas in, så som coronavirus, rhinovirus, norovirus, adenovirus samt Stafylokocker, MRSA, e-coli och pneumokocker.

Vill du veta mer om produkten kontaka oss gärna

smartphone icon

Gudrun Alm - Produktchef

Tel: 031 - 388 90 91