Mediq Sverige AB

Integritetspolicy

Mediq värnar om din personliga integritet

Vi på Mediq vill att du som kund ska känna dig trygg med att vi hanterar era personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Mediq Sverige AB vidtas alla rimliga och lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt.

Med våra policys vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt intresse av integritetsskydd. Här får du bland annat veta mer om hur vi skyddar dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor kring hantering av personuppgifter.

Integritetspolicy

Cookiepolicy