Mediq Sverige AB

Lischka spoldesinfektor

Lischka spoldesinfektion
Modern desinfektion och hygienhantering

Lischka spoldesinfektorer

LISCHKA spoldesinfektor kombinerar den tekniska nivån på moderna premium-spoldesinfektorer med erfarenheten från decennier av närhet till kunder inom sjukvården. Den innovativa Lischka-serien uppfyller kraven på modern desinfektion och hygienhantering.