Mediq Sverige AB

Abthera - för hantering av öppen buk

ABTHERA™ - behandling med negativt tryck av öppen buk har ett flertal verkningsmekanismer:

  • Tar aktivt bort vätskor och minskar ödem
  • Separerar bukväggen och de inre organen, mindre risk för adherensbildning
  • Hjälper till att skydda bukinnehåll från den omgivande miljön
  • Ger medial tension, som minimerar retraktion av fasciekanter och organundanträngning
  • Möjliggör snabb åtkomst för ny öppning och inga suturer krävs vid applicering
VAC ulta 4 pump

Pump

V.A.C. ULTA™ undertrycket kan justeras mellan 25 – 200mmHg.
Larm för avvikelser i behandlingen. 6 tim batteritid.
Canister i storlek 300, 500 eller 1000 ml.

Övriga tillbehör

Välj canisterstorlek efter behov. V.A.C. gel, en dubbelhäftande hydrogelremsa kan vara till god hjälp för att skapa förbandstätning.

Abthera sårbehandling sensa trac

Förband

ABTHERA™ förbandskit innehåller:
1 visceralt skyddslager, 2 blå perforerade skumförband, 4 sårfilmer och 1  Sensa T.R.A.C.™ slangset

Vill du veta mer om produkterna kontakta oss gärna

rebecca sjöling produktspecialist

Rebecca Sjöling - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 91 24