Mediq Sverige AB

Prevena - Incisionsbehandling

PREVENA™ - en aktiv behandling av slutna incisioner. 
Den första och enda produkten med negativt tryck - specifikt utformad för hantering av incisioner där det finns risk för postoperativa komplikationer.
 • Skyddar incisioner från yttre kontaminering
 • Håller ihop incisionskanterna
 • Minskar lateral spänning och ödem
 • Transporterar bort ev. exsudat
 • Ökar perfusionen i sårkanterna
 • Minskar dead-space och därmed risken för hematom och serom


Se användningsområden för Prevena inom:

Fördelar med användning av Prevena:

 • Minskar risken för postoperativa komplikationer
 • Ekonomisk fördel - minskade totalkostnader med Prevena för postoperativa komplikationer
 • Kan bespara patienter mycket lidande
 • Lätt att applicera
 • Finns i flera utföranden för att passa olika insicioner
 • Flera kompatibla enheter
 • Fina ärr
 • Fördelaktigt under gips eftersom förbandet ej är vaporiserande
 • Flexibla förband som även tillåter bryggteknik

För dig som patient:

Din läkare har valt Prevenabehandling för hantering av din kirurgiska incision.

 • En incision är ett snitt genom kroppens hud och vävnad som görs under kirurgi.
 • Det är viktigt att ta hand om din incision eftersom det kan påverka din återhämtning men också livskvalitet.

Egenskaper:

 • Bidrar till att hålla ihop incisionskanter
 • Ger skydd mot yttre infektionskällor
 • Avlägsnar vätska från incisionsstället

Vill du lära dig mer om hur Prevena används?

Så bär du din Prevena:

Vill du veta mer om produkterna kontakta oss gärna

rebecca sjöling produktspecialist

Rebecca Sjöling - Produktspecialist

Tel: 031 - 388 91 24