Mediq Sverige AB

E-hälsa och digitalisering

lakare ipad web
Framtiden är här

Telehälsa och egenmonitorering

Mediq Sverige AB erbjuder lösningar som ger vården en stor potential att följa sina patienter digitalt i deras hemmiljö. Vi har ett löfte - För patientens bästa - som är grunden i vår digitala lösning, för att patienten ska känna sig trygg i att få rätt diagnos och på ett obekymrat sätt själv kunna vara delaktig i bl a gällande behandlingsplan, läkemedel och uppföljning. Som företag har vi mer än ett decenniums erfarenhet av arbete som ledande samarbetspartners till svensk hälso- och sjukvård. Den gedigna kunskapen i kombination med framtidens ledande lösningar och samverkan med partners med hög kompetens inom telehälsa och egenmonitorering, gör oss till en tydlig samarbetspartner.

Fördelar:

  • Patienten känner sig trygg hemma
  • Diagnos ställs i hemmet
  • Sjukvård bedrivas från hemmet
  • Personcentrerat förhållningssätt
  • Plattform som klarar utmaningen
  • Skräddarsydda lösningar

Telehälsa - diagnosen ställs i hemmet!

Mediq Sverige AB är stolta över att kunna erbjuda vården en digital plattform och tillhörande övrig utrustning för att kunna bidra till omställningen god och nära vård inom hälso- och sjukvården. Detta genom digitala produkter och tjänster för e-hälsa.
Genom den uppkopplade plattformen ställs diagnosen på distans och med lätthet följer ni era patienter virtuellt i deras hem. För en god och nära vård!

Kvalitetssäkra. 
Alla vet att tid är pengar och kärnan i trygghet hos patienten handlar om att följa vårdplan, engagera och stötta patienten. Så länge vi har patienten med oss är det enkelt.

Egenmonitorering - känn trygghet i hemmet! 

Trygghetskedjan kan lätt brytas av många olika anledningar. Att förflytta vården till hemmet skapar i sig en trygghet samtidigt som man sparar vårdtid.  Utöver detta kan självrehabilitering i hemmet lätt följas upp virtuellt. Det är lättare att följa upp och ställa frågor exempelvis gällande mediciner när patienten befinner sig i sitt hem. Frågor och funderingar som "hur många paket har du kvar?" och "hur kommer det sig att du inte använder dina mediciner fullt ut?" blir lättare att besvara och få insyn i.

Vill du veta mer om produkterna kontakta oss gärna

kontaktbild lasse kristjansen

Lasse Kristjansen - Produktchef

Tel: 031 - 388 90 48