Mediq Sverige AB

NPWT - Negative wound pressure therapy

V.A.C - en trygg och effektiv behandling

Undertrycksbehandling

Mediq är exklusiv distributör och specialist på 3M-KCI´s produkter för V.A.C® behandling. KCI var pionjärer inom NPWT och är marknadsledande inom området, bl. a. med den unika SENSA T.R.A.C teknologin som upprätthåller rätt undertryck i såret, PREVENA incisionsbehandling och ABTHERA för hantering av öppen buk. Du som användare får kontinuerlig utbildning och support av våra produktspecialister efter dina önskemål. Dessa produkter och tjänster underlättar våra kunders vardag och höjer våra patienters livskvalitet. 

V.A.C. Therapy

Vi erbjuder en global marknadsledande produktportfölj från 3M+KCI inom NPWT/undertrycksbehandling. I vårt breda sortiment finns både terapienheter för olika behov och skumförband för varierande ändamål.

Abthera - för hantering av öppen buk

ABTHERA™behandling med negativt tryck av öppen buk har ett flertal verkningsmekanismer:

 • Tar aktivt bort vätskor och minskar ödem   
 • Separerar bukväggen och de inre organen vilket ger mindre risk för adherensbildning 
 • Hjälper till att skydda bukinnehåll från den omgivande miljön   
 • Ger medial tension som minimerar retraktion av fasciekanter och organundanträngning       
 • Möjliggör snabb åtkomst för ny öppning och inga suturer krävs vid applicering.


Prevena - en aktiv behandling av slutna incisioner.

Den första och enda produkt med negativt tryck - specifikt utformad för hantering av incisioner där det finns risk för postoperativa komplikationer.

 • Skyddar incisioner från yttre kontaminering
 • Håller ihop incisionskanterna
 • Minskar lateral spänning och ödem
 • Transporterar bort ev. exsudat
 • Ökar perfusionen i sårkanterna
 • Minskar dead-space och därmed risken för hematom och serom


VeraFlo - för svårläkta sår

En läkarpanel rekommenderar att V.A.C. VERAFLO™ Terapi i kombination med god klinisk praxis kan användas för svårläkta sår såsom: 

 • Kontaminerade sår
 • Diabetessår
 • Infekterade akuta och svårläkta sår
 • Traumasår
 • Trycksår
 • Infekterade sår där ortopedisk utrustning eller ledimplantat finns

Vill du veta mer om produkterna kontakta oss gärna

rebecca sjöling produktspecialist

Rebecca Sjöling - Produktspecialist NPWT

Tel: 031 - 388 91 24
VGR, Värmland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gävleborg, Västernorrland

smartphone icon

Sara Jensen - Produktspecialist NPWT

+46 (0)701 64 48 00  
Skåne, Halland, Kronoberg/Blekinge, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten, Norrbotten

smartphone icon

Frida Dahl - Produktspecialist NPWT

+46 (0)701 64 48 08
Stockholm, Gotland, Femklövern, Uppsala, Dalarna, Västmansland, Örebro, Sörmland